×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

روانشناسی کلیدی + روانشناسی عمومی

اندیشه طلایی

شفای زخمهای کودکی

در اين قسمت ما مي خوايم در نقش مشاور كودك آزار ديده اي كه هنوز در درونمون زندگي مي كنه بر شفاي گذشته هامون متمركز بشيم. مي خوايم با زخمهاي خودمون روبرو بشيم تا بتونيم اونها رو شفا بديم.براي اين كار تمرينهايي وجود داره.

_ تمرين تولد من :

در اين تمرين گرايشهايي را كه درباره ي تولدتان داريد كشف مي كنيد تا بتونيد تجربه هايي را كه ترجيح مي داديد داشته باشيد باز بيافرينيد.

۱ _ با كودك درونتون گفتگو كنيد. بگذاريد كودك درونتون با دستي كه به اون تسلط نداريد درباره ي تولدتون بنويسه. از ديگران درباره ي تولدتون چه شنيده است؟ آيا خودش خاطره اي داره ؟! درباره ي تولدتون چه احساسي داره ؟

2 _ با دستي كه به اون تسلط داريد براي كودك درونتون توضيح بديد كه مي خواهيد اون نوع تولدي را كه دوست دارد و شايسته ي اوست به او عطا كنيد! از كودك درونتون بخواهيد كه دقيقا" به شما بگه كه چه نوع تولدي مي خواهد. بگذاريد كودك درونتون با دستي كه بر اون تسلط نداريد تولد دلخواهش را به زمان حال بنويسد. اكنون با دستي كه بر آن تسلط نداريد تصوير تولد تازه اي را كه كودك درونتون توضيح داده بكشيد.

_ مشاور خود شدن :

دوران كودكي ما مي تونه لبريز از احساس تنهايي بوده باشه .وقتي بزرگ مي شديم، چه بسيار احساسها و تجربه هايي كه نمي تونستيم درباره ي اونها صحبت كنيم يا حتي شايد شنونده اي نداشتيم. اما حالا كودك درونمون مي تونه درباره ي اونها صحبت كنه وما مي تونيم به اونها گوش بديم.در تمرينهاي بعدي ما از نظر زمان به گذشته مي ريم تا با كودكي كه روزگاري بوديم، همراه بشيم و در نقش مشاور كودك درون گذشته مان، آسايش و عشقي را كه از اون محروم بوده ايم به خودمان پيشكش كنيم.

_ تمرين مشاوره با كودك گذشته ها :

1 _ با دستي كه بر اون تسلط نداريد، تصوير زماني از كودكيتان را بكشيد كه احساس آزردگي يا غم و انده يا طرد شدن كرده ايد، ولي كسي را نداشته ايد كه به شما تسكين بدهد.

2 _ با دستي كه به اون تسلط داريد توضيح بديد كه اكنون اينجاييد و مي خواهيد بگذاريد كه كودك درونتون احساسهايش را احساس كند، و با خيال آسوده آنها را با شما در ميان بگذارد. از كودك درونتون بخواهيد كه با دستي كه به اون تسلط نداريد آنچه را كه اتفاق افتاد و احساسي را كه داشت بنويسد.

3 _ از كودك درونتون بپرسيد كه آيا براي بهبود حالش به چيزي نياز دارد؟ از او بخواهيد كه تصوير خودش  رو براي شما بكشه ، سرشار از احساس ايمني و آسايش و غوطه ور در عشق و محبت.

4 _ آنگاه از كودك درونتون بخواهيد با دستي كه به اون تسلط نداريد هر چيز ديگري را كه مي خواهد با شما در ميان بگذارد برايتان بنويسد.

در زمانهاي مختلف و گاه به گاه اين تمرين رو  تكرار كنيد. هر بار بر تجربه ي كودكي متفاوتي متمركز بشيد. اگه نمي دونيد كدام تجربه را انتخاب كنيد ببينيد در اين لحظه از زندگيتون چه احساسهايي به سراغتان مي آيند. مثلا" اگر اخيرا" وضعيتي ، احساس وانهاده شدن را در وجودتان بر انگيخته است ، اين تمرين را اانجام دهيد. از نظر زمان به عقب بر گرديد تا به نخستين احساس وانهاده شدن كه به خاطر مي آوريد برسيد.  در اينجا بعضي از احساسهايي را كه مي توانيد با كودك درون گذشته تان به كشف آن ها بپردازيد، نام مي بريم.

وحشتزده _ بيمار _ تنها _ غمگين _ آزارديده ي جسمي يا عاطفي _ مورد سو استفاده قرار گرفته _ ماتم گرفته _ وانهاده _ خسته و فرسوده _ محزون _ تحت الشعاي ديگران، قرار گرفته _ آشفته و پريشان _ نا اميد _ گمشده _ خشمگين _ خجالتي _

_ فرايند ماتم گرفتن :

بخش مهمي از شفاي كودك درون ، فرايند ماتم گرفتن است! كاپاچيونه مي گويد تعمدا" واژه ي " فرايند " را به كار مي برم چون رو يا رويي با اندوه مدفون شده ي خويش، زمان و نيرو مي طلبد.

 مورد سو استفاده قرار گرفتن فقط به معني جنسي نيست بلكه موارد مختلف دارد.كساني كه وقتي بزرگ مي شوند ، سرانجام روزي در مي يابند كه هيچ گاه كودكي واقعي نداشته اند و از همان كودكي مي بايست در نقش " كودكاني بزرگ سال " مثلا " براي خواهر ها و برادرهاي كوچكترشان پدري يا مادري كنند، هم احساس مي كنند مورد سو استفاده واقع شده اند. ( حتي اگر شرايط خانه و پدر و مادر به گونه اي بوده كه قصد اين كار را نداشته اند و ...)

آنها مي بينند مسئوليت ديگران بر شانه هاي كوچك آنها بوده است ، هرگز درست بازي نكرده اند، و مثلا" كارشان اين بوده كه مدرسه بروند ، درس بخوانند، كارهاي منزل را انجام بدهند و پرستاري بچه هاي كوچكتر از خود را به عهده بگيرند.

در هر حال وقتي شخص به پا مي خيزد و احساس مي كند و اقرار مي كند كه سرش كلاه رفته و يا كودكيش از دستش ربوده شده ، سرانجام اين نيرو را پيدا مي كند كه اندوه خودش را عيان كند و تنها در اين زمان مي تواند به مرحله ي"پدري و مادري كردن مجدد" برسد.

وقتي براي كسي ماتم مي گيريم ، اين كودك درون ماست كه ماتم مي گيره و اگر ما اجازه نديم كه دوره اش رو طي كنه به درد مي چسبيم. درست مثل آدمي كه وقتي شديد گريه اش مي گيره ، جلوي گريه اش رو بگيره  در اين صورت اينقدر بهش فشار مي آد كه نمي تونه حتي آب دهنش رو قورت بده! اندوه بيان و عيان نشده آسيبهاي عاطفي و جسمي زياد به ما مي رسونه. ( دانشمندان گفته اند خيلي از آدمهاي مبتلا به سرطان كساني هستند كه عزيزي رو از دست دادند يا دچار باز نشستگي شده اند يا اندوهي بزرگ دارند اما اون اندوه رو در درونشون پنهان كردند و احساساتشون رو عيان نكردند. )

وقتي ما ماتم مي گيريم ، بايد سريع به اين نتيجه برسيم كه اين يك علامته! علامت اينكه كودك آسيب پذير درونمون نياز به احساس كردن داره. شايد خشمگينه و مي خواد فرياد بكشه! شايد نياز داره كه گريه كنه، يا در آغوش گرفته بشه، يا در نهايت ملاطفت باهاش رفتار بشه! اين والد مهرآميز درون ماست كه مي تونه در لحظه هاي شكننده ي اندوه ، مراقبت از كودك درون ما رو به عهده بگيره.

_تمرين وداع :

بنابراين وقتي داريد تمرينات مربوط به كودك درون رو انجام مي ديد، در لحظات زيادي ممكنه دچار اندوه بشيد. از يادآوري خاطرات تلختون يا فقدان جانكاه بعضي افراد يا حيوانات دست آموز يا يادآوري از دست دادن چيزهايي كه برايتان ارزشمند بوده اند يا ... در هر حال بايد اول به حد كافي براي اونها ماتم بگيريد و بگذاريد احساسات نهفته تون بيرون ريخته بشه! بگذاريد كودك درونتون از طريق دستي كه بر اون تسلط نداريد، درباره ي احساسهايش صحبت كند. بگذاريد اشكهاتون سرازير بشه. اون وقت با دستي كه به اون تسلط داريد، به كودك درونتون اطمينان خاطر بديد كه كاملا" درست و طبيعيه كه كودك، اون اندوه رو احساس و سپس گريه كنه.  اين باعث ميشه با خالي شدن بار احساسي به خاطراتتون وداع با اندوه هاي نهفته براتون راحت تر بشه.

_ تمرين شخص مهرآميز درون :

اگر مراقبت از كودك درونتون رو كاري دشوار مي دونيد، شايد بهتره كه شخصي رو به ياد بياريد كه در دوران كودكيتان در كنارش احساس ايمني و محبت مي كرديد. تمرين زير كمكتون مي كنه تا اين فرد رو به ياد بياريد.

1 _ بعضي از افراد مهرآميز دوران كودكيتان را به خاطر بياوريد. اين افراد چگونه عشق و علاقه شان را نشان مي دادند؟ بر يكي از اين افراد تمركز كنيد.

2 _ با دستي كه بر اون تسلط نداريد، درباره ي موقعيتي از دوران كودكيتان بنويسيد كه احساس مي كرديد مورد محبت قرار گرفته ايد.موقعيتي را شرح بديد كه خردسال بوديد و اين فرد به شما توجه كرده بود.

3 _ اگر در اين زمان از زندگيتون چيزي ناراحتتون مي كنه، با اون شخص مهرآميز گذشته ها گفتگو كنيد. با دستي كه بر اون تسلط نداريد، براي اون درباره ي مسئله تون بنويسيد. آنگاه بگذاريد تا شخص مهرآميز گذشته ها با دستي كه بر اون تسلط داريد، پاسخ اون رو براتون بنويسه.

_ تمرين اوقات خوش :

براي شفاي كودك درون گذشته ها، بايد اوقات خوش را هم جشن گرفت. اگه فقط به خاطراتي كه بايد براشون ماتم بگيريد توجه كنيد اون وقت دچار عدم توازن و بدبيني مي شيد. اگه اوقات خوش را مورد قدر داني قرار نديم، خودمون رو از منابع عظيم درونمون محروم كرده ايم. توانايي شادمان كردن خود مهارتيست كه حتما" بايد اون رو به كار ببريم. تمرين زير رو براي اين كار انجام بديد.

از كودك درون گذشته هايتان بپرسيد كه آيا در دوران كودكيش زمان يا موقعيتي بوده كه خوشحال بوده؟ از كودك درونتون بخواهيد كه با كشيدن تصوير يا نوشتن درباره ي اون، با دستي كه به اون تسلط نداريد، تجربه اش را با شما سهيم بشه. از خوشحالي اون لذت ببريد . جشن بگيريد. پايكوبي كنيد و احساسات شادمانه تان را بروز بديد.

_ تمرين نوشتن نامه به والدين يا پرستار دوران كودكي خود :

1 _ بگذاريد كودك درونتون با دستي كه بر اون تسلط نداريد، نامه اي براي يكي از والدين يا پرستاران دوران كودكيتون بنويسه. از ديدگاه تازه اي كه با انجام تمرينات كودك درون ياد گرفته ايد ، بگذاريد كودك درونتون هر چه كه مي خواهد، در نامه اش بنويسد.

2 _ اگر احساس مطلوبي ايجاد مي كنه، بگذاريد كودك درونتون با دستي كه بر اون تسلط نداريد، نامه اي براي عفو و بخشايش به يكي از والدين يا پرستاران كودكي بنويسه. اين نامه براي ارسال كردن  يا دادنش به اون فرد نيست بلكه فقط براي شفاي خودتونه. محتواي اين نامه بايد حقيقي باشه و از ته دل بر بياد پس اگه فعلا" احساس عفو و بخشايش به والدينتون نداريد از روي اجبار اين نامه رو ننويسيد. صبر كنيد تا به موقع خود و به طور طبيعي پيش بياد.

_ تمرين هشياري:

 با دستي كه بر اون تسلط داريد، احساس خودتون رو درباره ي تمرينات بنويسيد و بگيد كه به هنگام انجام اين تمرينات كه براي شفاي زخمهاي دوران كودكي بود، چه احساسي داشتيد؟
شنبه 10 شهریور 1391 - 11:36:08 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


نه دروغ زیرکانه ای که همه ما به خودمان می‌گوییم


چرا خانواده تلگرامی یک خانواده منزوی است؟


تفاوتهای زنان و مردان در عشق ورزیدن


نه گفتن هنری که باید آموخت


برای موفق شدن کمی منفی فکر کنید!


چرا همه آدمها به دنیا از دیدی متفاوت نگاه می‌کنند؟


گفته هایی از کنفوسیوس برای زندگی بهتر


به افكار خود هويت بخشيد


این تمرین ساده‌ی نوشتن می‌تواند زندگی شما را متحول کند


راههای ساده برای ایجاد انگیزه


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

1648570 بازدید

241 بازدید امروز

551 بازدید دیروز

5298 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements