×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم

gegli

روانشناسی کلیدی + روانشناسی عمومی

اندیشه طلایی

شناخت ذهن انسان -تعريف ذهن هوشيار-افكار مثبت-با امواج منفي مقابله كنيم


شناخت ذهن انسان
 

ذهن انسان همه چيز را كنترل مي كند . ادراكات، تصورات ، تفكرات ، اعتقادات . بطور كلي تمام جنبه هاي شناختي رفتار انسان تحت كنترل است. جهان و هر آنچه  كه در آن موجود است، ازطريق تصورات ما در ذهن انعكاس مي يابد. 


ما مي توانيم از طريق  روشهاي كنترل ذهن اين تصورات را تغيير دهيم و آن وقت خواهيم ديد كه واقعيت هاي زندگي ما نيز دستخوش تغيير خواهند شد، يا به زبان ديگر اگر ما توان آن را داشته باشيم كه ذهن خودمان را تحت كنترل در آوريم قادر خواهيم بود دنياي مطابق با آرمانها و ايده آل هاي خودمان بسازيم.   

تصوير ذهني كه ما از خويش داريم براساس اعتقادات ، باور ها ، ارزش هاي حاكم بر جامعه، تجارب گذشته ، موفقيت ها ، شكست ها ، تحقيرها  و پيروزيها شكل گرفته است  و از مجموعه اين عوامل است كه در ذهن تصويري از خود مي سازيم . 

ذهن انسان داراي دو بخش است: 1- ذهن هوشيار يا ضمير خود آگاه  2- ذهن نيمه هوشيار يا ضمير ناخودآگاه  . 

بهترين راه درك ذهن هوشيار و نيمه هوشيار اين است ك به آنها بصورت يك باغچه نگاه كنيم . شما يك باغبان هستيد و در طول روز مشغول كاشتن دانه هايي ( همان انديشه‌هائيست كه روزانه به فكر خود راه مي‌دهيد) هستيد. هرچه را كه مي كاريد در تن و محيط زندگيتان درو مي كنيم . 

اكنون مشغول كاشتن افكار مربوط به آرامش ، عمل درست، حسن نيت و سعادت بشويد و  به آرامي و علاقه در باره ويژگيهاي آنها بينديشيد، آنچه را كه انديشيده ايد به طور كامل در ذهن آگاهتان جاي دهيد و به كاشتن اين دانه هاي شگفت انگيز ادامه دهيد دراين صورت محصول با شكوهي را درو خواهيد كرد. 


*  تعريف ذهن هوشيار (خودآگاه ) و ضمير نا خودآگاه (نيمه هوشيار) 

* ذهن هوشيار�خود آگاه� : اعمال و شعور خود آگاه ما از مغز سرچشمه مي گيرند. انديشه شما توسط مغز يعني همان عضوي كه خود آگاهي از آنجا متجلي مي شود ،آشكار مي گردد. وقتي ذهن خود آگاه شما انديشه اي  را مي پذيرد آن انديشه به شبكه خورشيدي كه مغز شما خوانده مي شود ، منتقل مي گردد و در آن تجلي مي يابد. شما با مغز خود آگاه خود فكر مي كنيد و آن را در درون خود به ضمير باطن مي سپاريد. 

در برخي كتاب ها از خود آگاهي عيني ياد شده است ،  ضمير خود آگاه با شناسايي جهان پيرامون سر وكار دارد كه به كمك حواس پنج گانه صورت مي گيرد . اين ذهن هر چيزي را به همان گونه كه واقعاً ديده مي شود مي بيند . مرگ ، بيماري ، فقر و تنگنا را مشاهده مي كند و بر ضمير نا خود آگاه اثر مستقيم دارد . وقتي ذهن خودآگاه مملو از ترس ، نگراني و ... باشد ، اين حالت در ضمير نا خودآگاه نيز نفوذ مي كند و انسان را به سمت ترس و نگراني مي برد.اما  اگر ضمير خودآگاه داراي افكار مثبت باشد  بر ضمير ناخود آگاه اثر كرده و انسان را به سوي موفقيت سوق مي دهد. 

* ضمير نا خود آگاه �نيمه هوشيار� : اين ضمير مانند بخار يا برق ، قدرت مطلق است  و بدون مسير و جهت ، هر فرماني را كه به آن بدهند ، انجام مي دهد و توان فهم و استنباط ندارد . ضمير نيمه هوشيار ما  تفاوتي ميان انديشه هاي مخرب و سازنده قائل نيست ، هر چه به او بدهيم با آن تغذيه مي شود  و همه چيز بسته به انديشه‌هايي دارد كه در خود آگاه ما  موجود است . 


هر كلمه و انديشه اي بر ان اثر مي گذارد و با دقتي حيرت آور آن را به عينيت در مي آورد. ضمير ناخودآگاه، ضربان قلب ، گردش خون و ... را تحت كنترل دارد و تمام وظايف شما را كنترل كرده ، هرگز نمي‌خوابد و استراحت نمي كند . 
حالا فرض كتيد اگر انساني در عمق تفكر  ناخود آگاه خود  برنامه  �من شكست مي خورم� را ايجاد كند در هر معامله اي كه شركت كند ، به جاي پيروزي در انتظار شكست مي‌نشيند. پس هر چيزي كه به روي ضمير نيمه‌هوشيار نقش مي بندد ، به شكل تجارب  و حوادث و به صورت عيني منعكس مي شود . 
اين است كه شما بايد دقيقاً مراقب ايده ها  و افكار خود باشيد ، زيرا پاسخ  اتوماتيك ضمير باطن شما بر پايه انديشه هايتان مي‌باشد. ضمير باطن شما يك دستگاه ضبط صوت است كه افكارتان را همان طور كه در ضمير خود آگاه ضبط كرده ايد ، به شما تحويل مي دهد. بايد توجه داشته باشيد  چون كاركرد ضمير ناخودآگاه بسيار شگفت انگيز است، در بسياري از موارد  توجه بيش از اندازه به افكار (مثبت  يا منفي) ذهن شما را به شدت درگير مي سازد . راه حل اين است كه آنها را  رها كنيد  و هر گاه با ابهامي رو برو شديد ، رهايي را به ذهن خود هديه دهيد.*  لازمه شناخت از تصوير ذهني �تصوير ذهني چيست؟� 

تصوير ذهني حاصل عملكرد ذهن و مغز انسان و تعيين كننده تمامي شكست ها و پيروزي ها است. ما براي رسيدن به يك زندگي رضايت بخش نياز به يك تصوير ذهني واقع بينانه و شايسته داريم تا بتوانيم با آن زندگي كنيم . 

تصوير ذهني پايه اي است كه تمامي شخصيت، رفتار و حتي كيفيت شما بر اساس آن شكل مي‌گيرد، بنابراين به نظر مي رسد كه تجارب ما، تصاوير ذهني ما را تقويت مي كنند. هر انساني همان است كه در ذهن خود آن را ساخته است. توانايي ها ، قدرت ها و ضعفهاي  او همه از تصاوير ذهني او به وجود آمده اند. 

زنان و مردان موفق ، مدتها است  از تصاوير ذهني و تمرين نمايش آن براي رسيدن به موفقيت استفاده مي كنند. براي يك زندگي ايده آل كافي است  انديشه هاي خود را به سوي بهترين ها هدايت كنيم. علم نوپاي �سيبرنتيك� ثابت كرده است كه ميكانيزم خلاق دستيابي به تصوير ذهني (قوه تخيل) است. * افكار مثبت 

اين ما هستيم كه زندگي خود را مي سازيم . آن چه كه شما را به زندگي اميدوار مي كند  وفكري كه شما را به خوشحالي و هيجان مي رساند ، از افكار مثبت سرچشمه مي گيرد . 

هرگونه كه فكر و عمل كنيد ، بازتابش را خواهيد ديد. به عبارتي گويي از پشت شيشه اي رنگي به زندگي مي نگريم و با هر  رنگي  كه به وقايع و رويداد هاي بيروني نگاه كنيم ، همان گونه آن ها را حس مي كنيم. پس ما مختاريم هر ديدي داشته باشيم .وجودلايزال  الهي ما را مختارآفريده است؛ او كريم است  و ما را آزاد خلق كرده ، حتي اجازه داده تا احساس بدبختي و بيچارگي داشته باشيم. همچنين اين قدرت را به ما داده است كه با ايجاد افكار و ديد مثبت ، خوشبختي را لحظه به لحظه با تمام وجود و باتك سلول هايمان حس كنيم. 

تصوير ذهني مثبت در احساس ما بيشترين نقش را دارد. ما مي توانيم موفقيت ، خوشحالي و سلامتي را به خود تلقين و تأكيد كنيم. مي توانيم احساس را در چهره ، قامت ، طرز لباس پوشيدن  و اداي‌كلمات ايجاد كنيم. 

اگر خود را شاهزاده بدانيم و لايق  ارزش و احترام، مردم نيز همان گونه با ما رفتار خواهند كرد. ساده‌تر بگويم ، هر كس تصويري در ذهن دارد كه حاصل تجربيات گذشته و تربيت اجتماعي اوست. با توجه به تصويري كه از خود در ذهن شاخته ايم، ارزش و اعتماد به نفس خود را تعيين مي كنيم . تصوير ذهني ، تمام رفتار و شخصيت ما را شكل مي دهد. حال براي تثبيت تصاوير ذهني مثبت بايد چه كارهايي را انجام دهيم ؟ هفته آينده به بيان راهكارهاي تثبيت تصاوير ذهني مثبت مي پردازيم. * راهكاري براي تثبيت تصاوير ذهني 

چگونه قدرت رويا پردازي و تخيل خود را افزايش دهيم ؟ همين حالا بنشينيد  ويك تنگ كوچك شيشه‌اي رامجسم كنيد . تصور كنيد شما يك  ماهيگير هستيد  در كنار رودخانه اي  با آبي زلال. اگر تصاوير و تخيلات شما ضعيف است يك شي ء ، مثلاً ليوان را جلوي چشم خود بگيريد. چشمتان را ببنديد . حالا آن را مجسم كنيد و تا پيدا كردن تمام جزئيات در انديشه خود اين عمل را تكرار كنيد . 

حال براي خود تصوير ذهني جديد را مجسم كنيد. مثلا يك گل سرخ. 

از خود چه انتظاري داريد؟ هم اكنون مجسم كنيد در اوج اقتدار و نهايت قدرت مشغول قدم زدن هستيد . از معجزه تصوير  ذهني مي توان در پيروزي  مسابقات ورزشي ، فروش بيشتر ، موفقيت در تحصيل ، ارتباط صميمي تر با خدا و خوشبختي و موفقيت نهايي استفاده كرد. 

شما كه در راه اول هستيد، نااميد نشويد . باور كنيد كه موفق مي شويد . به خودتان فرصت دهيد  و تمرينات  را هر روز تكرار كنيد . شما بايد كم كم به افكار مثبت عادت كنيد ، به افكار مثبت خود فكر كنيد  و آن ها را از ياد نبريد و با امواج منفي آنگونه كه گفته خواهد شد مبارزه كنيد  و نكات زير را  را به ياد داشته باشيد: 

1- دل ما هميشه به طرف انديشه ها مي رود. 

2- ضمير ناخود آگاه در محيط مثبت رشد مي كند. 

3- در محيط مثبت رشد كردن ، باعث ايجاد قدرت مي شود. 

4- كلمات مثبت را هميشه به كار گيريد . 

5- تصور كنيد امروز نخستين روز  زندگيتان است. 

6- افكار مثبت را بپذيريد و به آنها خوش آمد بگوئيد . 

از خداوند كمك بخواهيد تا موفق شويد و باور كنيد  كه موفق مي شويد. حواستان باشد نگرش مثبت  به معني نديدن زشتي ها  و نقص ها نيست ، بلكه به معني  درست ديدن نقص ها و دست يابي  به راههاي رفع آنها است .وقتي مي توانيم به رفع نقص ها بپردازيم و به آنها فكر كنيم  كه به آنها با ديدي مثبت نگاه كنيم . 

افكار منفي : هر فكري  كه شما را مي آزارد ، عصبي مي كند ، مي ترساند و آرامش شما را بر هم مي زند يك فكر منفي است . چنان چه شما به طور ذهني در برابر زندگي به مقاومت بپردازيد تراكم عاطفي در ضمير باطن شما خفه خواهد شد و موجب پديدار شدن شرايط منفي مي گردد. 

اگر در ذهنمان خود را كم هوش ببينيم همين طور عمل خواهيم كرد  و در رفتار بيروني ما اين كم هوشي ديده خواهد شد. افكار منفي ، حاصل خاطرات منفي و گذشته قابل تغيير نيست . علت ضعف روانكاوي اين است كه گاه با هيپنوتيزم  و روش هاي مختلف سعي در  به ياد آوردن تجارب تلخ  گذشته دوران طفوليت بيمار و زدودن آنها مي كنند. در صورتي كه آن تصاوير را بر مي گردانند و اين همان موج منفي است . 
امواج منفي در تمام شرايط  به انسان هجوم مي آورد و او را تحت فشار قرار مي دهد. متأسفانه بسياري از ما عادت كرده ايم  كه منفي ببينيم و منفي بينديشيم .هفته آينده راهكار هايي براي مقابله با امواج منفي  ارايه مي دهيم . * -

راه هاي مقابله با امواج منفي : 

1- هر گاه امواج منفي به سراغتان آمد با همه توان ، آهسته و يا بلند فرمان بدهيد : ايست. 

2- هر گاه موج منفي وارد وجودتان شد ، مي توانيد به آن فرمان دهيد : بعدي . 

3- يك كش ساده تهيه كنيد ( كشي كه معمولاً در ايران به دور بسته هاي اسكناس مي بندند) ، آن را به دور مچ دست خود بياندازيد و با ارسال امواج منفي  از سوي انديشه هايتان و يا از طرف ديگران ، آن را بكشيد و محكم رها كنيد . شوك حاصل از اين كار  به شما يادآوري مي كند كه ممكن است به ورطه منفي نگري سقوط كنيد  و حتي بعد از مدتي با نگاه كردن به مچ دستتان مي‌توانيد دريابيد كه به چه اندازه امواج منفي به سوي شما و ضمير ناخودآگاه‌تان هجوم آورده است و شما تنها با استفاده از اين تكنيك ساده ، كه من آن را كش كش ناميده‌ام ، مي‌توانيد از آنها رها شويد. اما راههاي ديگري نيز براي مبارزه با امواج منفي وجود دارد . 
مجسم كنيد انديشه هاي منفي شما كمرنگ و محو شده و انديشه‌هاي مثبت تان بزرگ و پرنورتر مي‌شود. براي مثال ، اگر فكر مي كنيد كه نمي‌توانيد در جمعي سخنراني كنيد ، تصور كنيد آن فكر منفي  را روي تخته سياه نوشته اند و شما آن را پاك مي كنيد و يا اينكه فكر كنيد اين امواج را درون  بادكنكي قرار داده‌ايد و آنها را به دور دستها مي‌فرستيد. 

آنتوني رابينز براي دور كردن افكار منفي پيشنهاد مي‌كند كه 10 روز روزه فكري بگيريد و در آن 10 روز از هرگونه فكر ، احساس ، كلمه ، پرسش و يا مثالي كه جنبه هاي منفي داشته باشد ، دوري كنيد. 


توجه داشته باشيد : براي تثبيت هر عادت ، 21 روز زمان كافي است. هر روز صبح جملات جادويي ( از اين هفته در پايان هر مطلب ، يكي از اين جملات را براي شما هديه مي دهيم) تكرار كنيد.به جاي فكر كردن به مشكلات ، به راه حل ها فكر كنيد.همچنين از سه تكنيك: ايست ، بعدي و كش كش استفاده كنيد و از خود سؤالات مثبت بپرسيد. انديشه هاي خود را تغيير دهيد تا زندگي‌تان تغيير كند ضمن آنكه نبايد اجازه دهيد افكار منفي شما را محاصره كند، مثبت فكر كنيد تا زندگي تان مثبت شود. واما جمله اي جادويي براي شما :  پروردگارا ! در اين هفته ياد آورم باش كه چشمانم براي ديدن است نه براي بستن، چشمانم را براي ديدن حقايق گشوده دار. *  جادوي كلمات 

در تمامي اديان بر روي استفاده صحيح از كلمات بسيار تأكيد شده است. نقطه شروع يعني دعوت مردم از طريق كلمات بوده و اصولاً سخناني اثرگذار و ماندگار شده اند كه در دل ها نفوذ كرده اند. 

خدا نيز تنها به واسطه كلمات با انسان ها ارتباط داشته است. �در ابتدا كلمه بود، كلمه نزد خدا بود، كلمه خدا بود.� 

عيسي مسيح (ع) مي فرمايد: ( از روي سخنان توست كه عادل شناخته خواهي شد و از سخنانت بر تو حكم خواهد شد پس زندگي و مرگ هر دو در قدرت زبان است.) 

با اين اوصاف مي توان به ارزش و اهميت استفاده صحيح از كلمات پي برد. حال به شما مي گوئيم كه با استفاده از كلمات جادويي مي توانيم به هر چه مي خواهيم، دست يابيم و تنها شرط تأثير كلمات در موفقيت ما اين است كه نسبت به آنچه مي گوئيم با تمام وجود باور و ايمان داشته باشيم و باور و ايمان زماني در انسان به وجود مي آيد كه تمام ذهنيات منفي و حب و بغض هايي كه ديد انسان را محدود مي كند از ميان برداشته شود و با نگاه خالص و توأم با آرامش عميق به دنيا بنگريم. 
آنگاه امواج مثبت پرقدرت از كائنات به سوي انسان گسيل مي شوند و عشق و ايمان را جاري مي كنند. هرچه ايمان و مثبت نگري ما مستحكم تر و كامل تر باشد ، قدرت روحي ما افزايش مي يابد و ما زودتر به خواسته هاي خود مي رسيم. پس انسان با معجزه كلام، قدرت آن را دارد تا در يك آن، وضعيت ناخوشايندي را كه برايش ايجاد شده ، از ميان بردارد و شادماني را به جاي اندوه، ثروت را به جاي فقر و مثبت بودن را به جاي منفي بودن برگزيند. 

وقتي با تأكيد بر خصوصيات مثبت شخصي، وي را مورد ستايش قرار مي دهيم، در او نيرويي به وجود خواهد آمد كه باعث نشاط، انرژي و قدرت مي گردد؛ پس ، كلمات ، تأثير مستقيمي بر انديشه‌ها دارند و اين انديشه ما است كه باورها را مي سازد. اساساً وجود ما از باورها تشكيل شده است. اگر به صورت عميق در وجود خود نظاره كنيم، در خواهيم يافت كه آنچه باعث شكل گيري ما مي‌شود و انديشه هاي ما را به وجود مي آورد؛ قبل از اين كه مادي باشد، معنوي است. 
جمعه 12 اسفند 1390 - 11:16:22 AM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت
رمز عبورم را فراموش کردم

آخرین مطالب


نه دروغ زیرکانه ای که همه ما به خودمان می‌گوییم


چرا خانواده تلگرامی یک خانواده منزوی است؟


تفاوتهای زنان و مردان در عشق ورزیدن


نه گفتن هنری که باید آموخت


برای موفق شدن کمی منفی فکر کنید!


چرا همه آدمها به دنیا از دیدی متفاوت نگاه می‌کنند؟


گفته هایی از کنفوسیوس برای زندگی بهتر


به افكار خود هويت بخشيد


این تمرین ساده‌ی نوشتن می‌تواند زندگی شما را متحول کند


راههای ساده برای ایجاد انگیزه


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

1654988 بازدید

794 بازدید امروز

795 بازدید دیروز

6659 بازدید یک هفته گذشته

Powered by Gegli Social Network (Gohardasht.com)

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements